Ugrás a fő tartalomhoz

„Ember A Rács Mögött” kiállítás megvalósítása

Ekf Vkek Korall

A projekt címe: „Ember A Rács Mögött” kiállítás megvalósítása

A projekt azonosítószáma: ET-INF-2022/986364

Kedvezményezett neve: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata

A projekt tartalmának bemutatása: 

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata a Veszprém 235. helyrajzi számú ingatlan meglévő országosan védett műemlék épület részleges felújítását és átalakítását valósítja meg. A beavatkozás célja az egykori veszprémi várbörtönön belül az „Ember a rács mögött” című kiállítás kialakítása.

Az „Ember a rács mögött” kiállítás a „Várbörtön Látogatóközpont” része. A látogatóközpont megközelítése a Jókai utca 8. szám alatti, Ruttner házban kialakított „Bolt, jegypénztár és hostel”-ből lift igénybevételével történik, míg a Sziklay János utca irányában, a Várfalsétányon keresztül hagyható majd el. A három fejlesztési elem, a kiállítás („Ember a rács mögött”), a bejárat („Bolt, jegypénztár és hostel”) és a kijárat („Várfalsétány”) együtt képezi a „Várbörtön látogatóközpont” fejlesztést.

Az önkormányzat a teljes fejlesztést három részben hajtja, illetve hajtotta végre:

1.       „Bolt, jegypénztár és hostel”: a kiállítás megközelítésére létrehozott fejlesztési elemek magukban foglalják egy bolt, a jegypénztár, és a hostel valamint egy lift kialakítását a Veszprém, Jókai u. 8. sz. épületben. A fejlesztési elem elkészült, átadásra került.

2.       „Ember a rács mögött”:kiállítás a Veszprém, Vár u. 19. sz. épület -3. pinceszintjén.

a.  A tartalomfejlesztésre irányuló közbeszerzési eljárások folyamatban vannak.
b.  Az építőipari kivitelezési tevékenység folyamatban van.

3.       „Várfalsétány”: sétány és lépcső a Veszprém, Sziklay János utcában. Az építőipari kivitelezési tevékenységre irányuló közbeszerzési eljárás folyamatban van.

A három fejlesztési elem megvalósítása egy célt szolgál, fizikai megvalósításuk szorosan összefügg. A folyamatban lévő fejlesztések (kiállítás és a várfalsétány) használatba vételi engedélyeit összehangoltan kell kérvényezni, mivel a katasztrófavédelmi szempontok kielégítésének érdekében, a sétány szolgál a kiállítás kiürítési útvonalaként. A két projektelemet ugyanolyan ütemezéssel szükséges megvalósítani.

„Ember a rács mögött” kiállítás megvalósítása:

A Veszprémi Törvényszék épületének -3. pinceszintjén folyamatban lévő kivitelezési munkák („Ember a rács mögött” kiállítás) során, 2023.05.30-án a kivitelező a 30. számú helyiségben végzett bontási munkákat leállította, mert régészeti leletet talált. A teljeskörű feltárással megállapításra került, hogy a régészeti lelet a várbörtön épülete alatt megőrződött, a 18. századi börtön, ill. fogdaépülethez tartozó falmaradványok.

A Veszprém Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály által kiadott határozat alapján (VE/51-ETDR/3061-6/2023, 2023.06.30.) a folyamatban lévő átalakítás során a műszaki tervezésnek és a kivitelezésnek tekintettel kell lennie az emlék megőrzésére, annak elbontása tilos.

A határozatban foglaltaknak eleget téve megtörtént a tervek átalakítása annak érdekében, hogy a feltárt régészeti lelet megőrizhető és bemutatható legyen. Az új tervek a régészeti lelet megőrzését és bemutatását célozzák, átalakítva a helyiség eredeti funkcióját.

Mivel a kiállítás és a várfalsétány szorosan összefüggő projektelemek, használatba vételi engedélyeiket összehangoltan kell kérvényezni, mivel a katasztrófavédelmi szempontok kielégítésének érdekében, a sétány szolgál a kiállítás kiürítési útvonalaként.

A fenti, előre nem látható okok figyelembevételével meghatározásra került a folyamatban lévő kivitelezési tevékenység többlet időigénye, ehhez igazítottan pedig meghatározásra került a tartalomfejlesztési feladatok ütemezése.

Jelen projekt keretében az alábbiak valósulnak meg:

1.       Veszprém, Vár utca 19. szám alatti hrsz 235 és/vagy Veszprém hrsz 194. kiállítási tartalom kreatív koncepció tervezése és megvalósítása:

• kiállítási installációk készítése és gyártása
• belsőépítészeti munkák
• grafikai és nyomdai munkák, szignalizáció szolgáltatások
• világítással kapcsolatos munkák
• IT Kép és- Hang- és vezérléstechnikai szolgáltatások
• audiovizuális és interaktív megoldások
• helyszínen történő installálás és beüzemelés
• egyedi tartalomgyártás

2.       Veszprém, Vár utca 19. szám alatti 235 helyrajzi számon szereplő ingatlan -3. szintjén kialakítandó Várbörtön Kiállítóközpont beléptető rendszerének kiépítése:

• A várbörtön területén (-3 szint) benn tartózkodók számlálása
• Információ kijelzés benn tartózkodók létszámáról
• Igény szerint belépés korlátozás létszám elérésekor
• QR kód olvasó adatbázis kapcsolat előkészítése
• Liftvezérlés: látogatói időn kívül a várbörtön terület szint csak proximity kártyaolvasóval történő használata
• Tűzgátló lezárások és tömítések

Nyomvonal kiépítés:

• Beltéri/kültéri nyomvonal kiépítés a fenti rendszerkehez
• Szekrények, rendezők kiépítése a fenti rendszerkehez
• A kábeleket a mechanikai sérüléstől való megvédés érdekében a helyszín adottságaihoz igazodva.

3.       Várbörtön múzeum (Veszprém, Vár utca 19.) és a Ruttner-Ház (Veszprém, Jókai u. 8) épületek közötti IT hálózati kapcsolat kiépítése:

A két épületbe lévő gyengeáramú rendszer közvetlen kapcsolat készítése. Az IT gerinc kapcsolat a beléptető, múzeum tartalom megjelenítés, IT egyéb kapcsolatok érdekében

4.       Veszprém, Vár utca 19. szám alatti 235 helyrajzi számon szereplő ingatlan -3. szintjén kialakítandó Várbörtön kiállítás zeneművek, hangeffektusok és narráció szövegfelvétel készítése:

• eredeti zeneművek írása
• kapcsolódó hangeffektusok készítése, kiválasztása
• hangfelvételek helyszíni- és stúdiófelvételeinek elkészítése
• narráció, szövegfelvétel elkészítése
• teljes kiállítási narráció elkészítése

Veszprém hrsz 89/1.:

• egyedi tartalomgyártás

A projekt megvalósítás tervezett időszaka: 2023.08.01 – 2024.02.29 (Paraméterezési korlát miatt az alapadatok funkció alatt csak 2023-as dátum volt kiválasztható)

A Várbörtön felújítása kivitelezési munkák során időközben megtalált várfal darab feltárása miatt a kiállítás létrehozása az eredetileg tervezett kiállítás megvalósítási időszaknál hosszabb időt vesz igénybe.

A megvalósulási helyszín Veszprém városának kiemelt részén helyezkedik el.

A meglévő épület korábban is Várbörtön Múzeumként kulturális célt szolgált. Az ingatlanon jelenleg folyamatban lévő teljeskörű építészeti felújítás, illetve a jelen projekt keretében megvalósuló tevékenységek tökéletesen alkalmassá teszik nagy létszámban érkező látogatók befogadására.