Ugrás a fő tartalomhoz

Városrészi zászlók kihelyezése és gyártása, játszóterek fejlesztése

Ekf Vkek Korall

A projekt címe: „Városrészi zászlók kihelyezése és gyártása, játszóterek fejlesztése”

A projekt azonosítószáma:  ET-INF-2022/796468

Kedvezményezett neve: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata

A támogatás mértéke %-ban: 100%

A projekt tartalmának bemutatása: 

Az EKF2023 program fontos horizontális programfejlesztési alapelve a gyerekbarát város, ezért fontosnak tartjuk, hogy játszótereink alkalmasak legyenek a szabadidő kellemes eltöltésére, emiatt szeretnénk fejleszteni a kijelölt játszótereket. A fejlesztésre Veszprém olyan meglévő, számos játékfunkciót kínáló játszóterein kerül sor, melyeken a magas látogatószám miatt indokolt az eszközállomány bővítése.

1. helyszín: 8200 Veszprém, Pöltenberg E. u., 3018/212 hrsz – Meglévő, elkerített játszótér területén további játszóeszközök elhelyezése.

2. helyszín: 8200 Veszprém Zápor u., 3158/1 hrsz -Meglévő játszótéren további játszóeszköz elhelyezése.

3. helyszín: 8200 Veszprém, Tátorján u., 4254/5 hrsz – Meglévő játszótéren fitneszeszközök elhelyezése.

4. helyszín: 8412 Veszprém-Gyulafirátót, 9861 hrsz – Meglévő játszótéren további játszóeszköz, valamint fitneszeszköz és napvitorla elhelyezése.

Veszprém 15 városrészből áll, melyek mindegyike más és más jellemzőkkel rendelkezik, eltérő a társadalmi felépítésük, a város gazdaságában betöltött szerepük.

A lakókörnyezet is változatos szerkezetet mutat a városban, mind a lakótelepek, mind pedig a családi házas negyedek megtalálhatók, Veszprém peremvidékein pedig kifejezetten falusias övezetek alakultak ki. A városrészek lakói más és más identitást alakítottak ki az elmúlt évtizedek során, vagy ellenkezőleg, hagyományaik a városi életmód gyakori hozadékaként hanyatlóban vannak.

A hagyományőrzés, helyi identitás és kohézió megteremtésének egyik lehetséges módja a városrészek saját szimbólumrendszerének kialakítása, vagy a meglévő szimbólumok sokrétű hasznosítása és tudatos használata. Egy korábbi, EKF évet előkészítő projekt célja az volt, hogy a jelképekkel nem rendelkező városrészek történelmében megtaláljuk azokat az elemeket, melyekre a közösségi identitás felépíthető, szakemberek segítségével megalkossuk ezeket a szimbólumokat.

A Közösség Kádártáért Egyesület közreműködésével ma már mind a 15 városrész rendelkezik saját zászlóval. Ezen projekt segítségével sikerült megvalósítanunk, hogy a városrészek központi területein is láthatók legyenek a zászlók: kihelyezésre kerültek 6 méteres oszlopok, melyek mindegyikén 2 x 1 méteres zászló lobog.