Ugrás a fő tartalomhoz

Veszprém Európa Kulturális Fővárosa 2023 cím viselésével kapcsolatos előkészületi feladatok

Ekf Vkek Korall

A projekt címe: Veszprém Európa Kulturális Fővárosa 2023 cím viselésével kapcsolatos előkészületi feladatok

A projekt azonosítószáma: GF/JSZF/904/8 (2019)

Kedvezményezett neve: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata

A projekt tartalmának bemutatása: 

A támogatást a kérelmező a Kormányhatározatban foglaltakkal összhangban az Európa Kulturális Fővárosa 2023 cím viselésével kapcsolatos előkészületi feladatok finanszírozására használja fel.

  1. Veszprém EKF 2023 komplex kulturális-kreatív projektek előkészítése és 2019. évi projektek előkészítése

Általános, „BidBook” projektek fejlesztése és előkészítési feladatainak a koordinációja

Kulturális programok szervezése 2019 évi előkészítéssel:

A kulturális programok megszervezésével és lebonyolításával a figyelmet Veszprémre irányítja, így előkészítő feladatként valósul meg az EKF 2023 cím viseléséhez.

Adventi kaland (2019. november 29. – 2020. január 31.): A nyári főszezonra szimbolikus téli szezonnal kívánunk válaszolni. Terveink szerint az év végéhez közeledve, decemberben egyedülálló látvány fogadja a Veszprémbe látogatókat. Megalkotjuk saját téli tündérmesénket, amely a kortárs művészetet vegyíti a klasszikus karácsonyi hagyományokkal; és ennek keretében egy sor kisebb-nagyobb előadással, koncerttel, kézműves termékek vásárával, valamint korcsolyázási lehetőséggel csalogatjuk ki az embereket a szabadba. Az Adventi kaland az EKF 2023 cím viseléséhez kapcsolódó felkészülési folyamat részeként 100%-ban a támogatás terhére kerül elszámolásra.

Urban Innovative Actions (UIA) pályázat előkészítése:

A pályázat célja, összhangban a Veszprém 2023 programokkal a digitális, innovatív megoldások bevezetése a közigazgatási gyakorlatba kísérleti jelleggel, amik részben vagy teljesen a kulturális szolgáltatások területén jelennek meg.

  1. Infrastruktúra fejlesztési feladatok előkészítése Veszprémben

Kulturális negyed tervezése II. ütem: Veszprém, belterület hrsz: 5044. helyrajzi számú ingatlan, a Pannon Egyetem Campusának hasznosítására irányuló fejlesztésekhez (parkolás, tájépítészet) kapcsolódó műszaki dokumentáció, jóváhagyási és engedélyezési tervek elkészítése.

Polgármesteri Hivatal felújítási munkák

Hősök kapuja, Veszprém, Vár u. 2. tetőterasz beázás és falak felszívódó nedvesség elleni szigetelése – tervezési feladatok.

Egykori megyei művelődési központ („Dimitrov”) felújítása: Veszprém, Dózsa György utca 2. sz. (hrsz: Veszprém, belterület 131.) alatti ingatlanon meglévő épület felújításához kapcsolódó műszaki dokumentáció, jóváhagyási, engedélyezési, kiviteli tervek elkészítése.

Meglévő épületállomány felmérése. A felmérés, az adott helyszínhez és a helyszín műszaki állapotához igazodva az alábbi műszaki dokumentációk, koncepció és vázlattervek, megvalósíthatósági tanulmányok elkészíttetését foglalja magában: felmérési tervek, statikai szakvélemény, faldiagnosztikai vizsgálat, faanyag szakvélemény, növénykataszter, ingatlanforgalmi szakvélemény.

Városi infrastruktúra (utca és térhálózat) felmérése. A felmérés, az adott helyszínhez és a helyszín műszaki állapotához igazodva az alábbi műszaki dokumentációk, koncepció és vázlattervek, megvalósíthatósági tanulmányok elkészíttetését foglalja magában: geodéziai felmérés, növénykataszter, közművizsgálat

Átfogó infrastruktúrafejlesztési feladatokkal kapcsolatos megvalósíthatósági tanulmányok készítése.

  1. Veszprém – településfejlesztés, a városi szolgáltatások fejlesztésének EKF 2023 cím viseléséhez kapcsolódó előkészítése

„Tőkealap és alapkezelő létrehozás Veszprémben” címet viselő projekt első üteme egy tanulmány összeállítása, amely alapot szolgáltat arra vonatkozóan, hogy Veszprémben milyen céllal, mely üzletágak bevonásával és támogatásával lehet a gazdaságot élénkíteni.

Vízió: a kreatív ipar vállalkozásai teret nyerjenek, és évtizedekre a gazdaság stabil szereplőivé válhassanak Veszprémben. Az EKF2023 cím elnyerése egy kapocs, amely a kultúra nyelvén segít összekötni a gazdaságfejlesztés, a társadalmi és környezeti fenntarthatóság, valamint az emberi kapcsolatok intenzívebbé tételének kérdéseit, és keres választ azokra.

„Smart Veszprém 2023/1.0” címet viselő projekt első üteme egy tanulmány összeállítása, amely alapot szolgáltat arra vonatkozóan, hogy az EKF2023 évében az érdeklődők, vendégek turisták és helyiek a lehető legegyszerűbben tervezhessék programjaikat úgy, hogy a lehető legkisebb ökológiai lábnyomot hagyják. Ezáltal érintjük a közlekedés és a fizetés témakörét, valamint platformot biztosítunk a programok menedzseléséhez.

„Creative Veszprém 2023/1.0” címet viselő projekt első üteme egy tanulmány összeállítása. Az EKF2023 kapcsán megnövekedett számú eseményre/programra/projektre és vendégforgalomra számítunk. Ez alapesetben együtt járna a hulladék mennyiségének növekedésével. Ezzel szemben mi arra teszünk kísérletet, hogy addigra olyan módszertant fejlesszünk ki, amely egyfelől a hulladék keletkezését visszaszorítja, másfelől pedig a keletkezett hulladékot másodnyersanyagként visszavezeti a gazdaságba.

  1. Veszprém város turisztikai kínálatának fejlesztése, Veszprém EKF 2023 városi kiemelt rendezvények lebonyolítása

Veszprém város turisztikai kínálatának bemutatása, turisztikai információs- és marketing iroda (Tourinform) működtetésén keresztül.

Nemzeti Ünnepekhez és Veszprém Megyei Jogú Város jeles napjaihoz kötődő megemlékezések és kulturális rendezvények megszervezése.